Bonusta jokaisesta matkasta!

Kuluttajakysely Helsinki-Tallinna -tunnelihankkeesta

Ikaalisten Matkatoimisto teetti kyselyn Helsinki-Tallinna -tunnelihankkeesta joulukuun 2016 – tammikuun 2017 aikana ja siihen osallistui kaikkiaan noin 4800 henkilöä. Kyselystä käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu positiivisesti suunnitteluvaiheessa olevaan Helsinki-Tallinna -rautatietunneliin, ja lähes puolet (46%) uskoo, että junayhteys lisäisi heidän Tallinnan matkailuaan Tunnelihanke, joka pitkään vaikutti jäävän pelkälle ideatasolle, on muun muassa viime kesäkuussa EU:lta vastaanotetun 3,1 miljoonan euron tutkimusrahan myötä ottanut askeleen kohti toteutusta.*

Tunnelihanke jakaa mielipiteitä

Vastaajista 65% kertoo pitävänsä tunnelia hyvänä hankkeena. Tästä huolimatta hanke herättää kuluttajien, kuten asiantuntijoidenkin, keskuudessa vahvoja tunteita. 22% vastaajista kertoo pitävänsä tunnelihankkeesta erittäin paljon, kun taas joka kymmenes suhtautuu hankkeeseen hyvinkin kriittisesti. Osa vastaajista epäilee muun muassa Tallinnan hintatason nousevan junayhteyden myötä. Nuoret suhtautuvat tunnelihankkeeseen hieman vanhempia myönteisemmin. 81% alle 30 vuotiaista vastaajista pitää hankkeesta, kun vastaava osuus yli 50 vuotiaissa on 60%.

Junayhteys lisäisi suomalaisten matkustusintoa Tallinnaan

Lähes puolet vastaajista (46%) uskoo matkustavansa Tallinnaan useammin junamatkan ollessa mahdollinen. Nopeus (matka-ajaksi junalla on arvioitu 30 minuuttia) sekä helppous mainittiin merkittävimmiksi syiksi Tallinnaan matkustamisen lisääntymiseen. Useat tunnelihankkeeseen positiivisesti suhtautuvista pitävät laivamatkaa tällä hetkellä “pakollisena etappina” matkalla määränpäähän. Lyhyempien puolen päivän ja päivän mittaisten reissujen uskotaan lisääntyvän junayhteyden myötä.

Merimaisemien ja risteilykokemuksen menettäminen olivat painavimmat syyt siihen miksi reilu puolet osallistuneista eivät uskoneet merenalaisen junayhteyden lisäävän heidän matkustamistaan. Moni mainitsi myös kokevansa ajatuksen merenalaisesta tunnelista ahdistavana ja pelottavana.

Paremmat yhteydet Baltiaan ja Eurooppaan kiinnostavat

Suomalaisia kiinnostaa rautatieverkoston tuomat paremmat yhteydet muualle Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Reilu puolet vastaajista (55%) uskoo junayhteyden lisäävän heidän matkustamistaan myös muualle Baltiaan. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston erityisasiantuntija Ulla Tapaninen uskoo, että juna houkuttelisi muun muassa heitä jotka jatkavat Tallinnasta eteenpäin.

Ns. tarvematkustajille, eli niille jotka kokouksen tai muun asioinnin vuoksi matkustavat, tunneli tarjoaa nopean yhteyden yli. Erityisesti tämä houkuttaa työmatkalaisia, mutta varmasti myös muitakin, jotka jatkavat Tallinnasta toiseen kaupunkiin tai maahan tai joilla on selkeä matkakohde Tallinnassa.”, sanoo Ulla Tapaninen.

Risteilyt houkuttelevat jatkossakin

Kysyttäessä kumpi kulkuväline – laiva tai juna – olisi vastaajille ensisijainen Tallinnaan matkustaessa oli 60% sitä mieltä, että he tulisivat suosimaan laivaa myös jatkossa. Kauniit maisemat ja laivan monipuolinen tarjonta tulevat siis houkuttelemaan suomalaista risteilykansaa merimatkalle myös jatkossa.

On arvioitu, että muutaman vuoden kuluessa laivaliikenne vähenisi, kun tunneli on avattu, mutta kaiken kaikkiaan pitemmällä tähtäimellä matkustajamäärät lisääntyisivät kokonaisuutena ja myös laivamatkat (risteilymatkat) palaisivat ennalleen.”, kommentoi Geologian tutkimuskeskuksen yhdyskuntarakentamisen erikoisasiantuntija Ossi Ikävalko.

Mitä yhdensuuntaisesta junamatkasta oltaisiin valmiita maksamaan?

Keskimäärin kyselyyn vastanneet kertoivat olevansa valmiita maksamaan noin 20 euroa yhdensuuntaisesta junamatkasta. Junalipun hinnaksi on hankkeen esiselvityksessä laskettu 36 euroa.

* Euroopan unioni myönsi 3,1 miljoonaa euroa Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen kehittämiseen. Summasta osa kohdennetaan Helsingin ja Tallinnan välille ehdotetun rautatietunnelin selvityksiin ja osa FinEstSmartMobility -älyliikennehankkeelle.

Data 1Data 2

Lähteet:

http://www.finestlink.fi/