Bonusta jokaisesta matkasta!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.2.2018. Viimeisin muutos 3.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Ikaalisten Matkatoimisto Oy
Itsenäisyydenkatu 7
39500 Ikaalinen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Esa Talonen, toimitusjohtaja
esa.talonen@imt.fi
+358443833927

3. Rekisterin nimi

Ikaalisten Matkatoimiston asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Asiakkaan ja Ikaalisten Matkatoimiston väliset puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot kuten matkakohde, matkapäivät, varauspäivä, hotellitiedot, laivatiedot, lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut, kanta-asiakasnumerot
 • kampanjahistoria
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus
 • mahdollinen passin numero
 • mahdollinen Tallink Siljan Club One -numero
 • asiakkaan yksilöivä tunnistenumero

Kaikilta asiakkailta ei kysytä kaikkea tietoa, vaan ainostaan se tieto, joka on valmismatkan toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla välttämätöntä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • mobiilisovelluksesta
 • postin osoitetietojen päivityspalvelu
 • markkinoinnin automatisointijärjestelmä
 • sosiaalisen median palvelujen kautta
 • sopimuksista
 • asiakastapaamisista
 • ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Ikaalisten Matkatoimisto pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys ostetun valmismatkan toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa, kun asiakas on palannut valmismatkalta tai perunut voimassaolevan varauksen.

Evästeet

Viimeksi muokattu 13.10.2022.

Käytämme sivustollamme ja mobiilisovelluksessamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään silloin, kun tietoja käyttäjän toimista, esimerkiksi tehdystä matkahausta, käynnissä olevasta varauksesta, tai kirjautumisesta asiakastilille, säilytetään siirtyessäsi internetpalvelun sivulta toiselle tai tehdessäsi peräkkäisiä toimintoja liittyen esimerkiksi samaan matkavaraukseen. Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston ja mobillisovelluksen toiminnan kannalta.

Välttämättömien evästeiden lisäksi käytämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa luvallasi evästeitä alla eriteltyihin tarkoituksiin. Mitkään käyttämistämme evästeistä eivät mahdollista kolmansien osapuolten pääsyä meille antamiisi henkilötietoihin, vaan niihin tallennetut tiedot ovat anonyymejä. Voit koska tahansa muuttaa tai peruuttaa suostumuksesi näiden valinnaisten evästeiden käyttöön alapalkin Evästeasetukset-linkistä.

Tuki ja käytettävyyden kehittäminen

Zopim Livechat

Päiväsaikaan ja sesonkeina käytettävissä oleva tukichattimme on toteutettu Zendesk EMEAn (Dublin, Irlanti) tarjoamalla Zopim Livechat-palvelulla. Tämä palvelu käyttää evästeitä, joiden voimassaoloaika on korkeintaan yksi vuosi, säilyttääkseen chat-keskustelusi vaihtaessasi sivulta toiselle sivustollamme, ja yhdistääkseen chat-keskustelusi viestit toisiinsa, sekä tallentaakseen chatissa valitsemasi asetukset.

Google Analytics

Käytämme palvelumme jatkuvan kehittämisen apuna Google Analytics 4 -mittaustyökalua, jonka tarjoaa Google Ireland (Dublin, Irlanti). Jos sallit käytettävyyden kehittämisen evästeet, työkalu voi asettaa selaimeesi maksimissaan kaksi vuotta voimassa olevat evästeet, joita käytetään sivulatausten ja sivustolla käyntiesi yhdistämiseen toisiinsa. Näiden tietojen perusteella Google Analytics -työkalu antaa meille anonyymin kokonaiskuvan siitä, miten käyttäjien eri käynnit ja sivulataukset vaikuttavat toisiinsa ja esimerkiksi sivustolla tehtyihin matkavarauksiin.

Jos sallit sekä analytiikka- että markkinointievästeet ja olet kirjautunut selaimellasi tai mobiililaitteellasi Google-tilille, Google-kirjautumisesi tietoja voidaan käyttää myös käyntiesi yhdistämiseen eri laitteilla, esimerkiksi mobiililaitteella ja tietokoneella, tai eri tietokoneilla joissa olet kirjautuneena (Google Signals). Tällöin ymmärrämme näiden käyntien olevan yhdeltä eikä useammalta kävijältä. Lisäksi voimme saada Google-analytiikassa tietoa kävijöidemme yleisistä kiinnostuksen kohteista, kuitenkin siten ettei tämä ole yhdistettävissä yksittäisiin kävijöihin. Toimintoon liittyen jaamme anonyymisti kävijätietoa Google Irelandin kanssa, jota he käyttävät meidän ja muiden sivustojen käyttämien analytiikkapalveluiden kehittämiseen ja vertailupohjaksi sivustojen käytöstä.

Kohdennettu markkinointi

Mainostamme matka- ja palvelutarjontaamme hakukoneissa, sosiaalisen median verkostoissa, ja (valittuasi sivustolla tämän palvelun) sinulle lähettämissämme sähköpostiviesteissä. Kohdennetun markkinoinnin evästeillä pystymme seuraamaan, mitkä markkinointitoimemme ovat johtaneet käynteihin ja matkavarauksiin sivustollamme, sekä tarjoamaan sinulle osuvampia mainoksia aikaisempien sivustokäyntiesi perusteella.

Jos et salli evästeiden käyttöä, saatat silti nähdä mainontaamme, mutta se ei välttämättä ole yhtä osuvaa viimeisten sivustokäyntiesi mukaisesti, emmekä saa sen seurauksena tekemistäsi ostoksista yhtä tarkkaa tietoa. Tämä vaikuttaa mahdollisuuksiimme kohdentaa markkinointipanoksemme tehokkaasti.

Google Ads

Google-hakukonemainontaamme liittyen Google Ireland (Dublin, Irlanti) voi asettaa selaimeesi maksimissaan kaksi vuotta voimassa olevia evästeitä.

Jos sallit markkinointievästeet, myös Google Analytics-palvelun kautta kerättyjä tietoja sivustokäynneistäsi ja matkavarauksistasi voidaan käyttää hakukonemainonnan ohjaamiseen.

Custobar

Markkinointiviestintämme ja kanta-asiakasohjelmamme viestien seuraamiseksi Custobar Oy (Helsinki, Suomi) voi asettaa selaimeesi maksimissaan kaksi vuotta voimassa olevia evästeitä.

Facebook

Sosiaalisen median mainontamme seuraamiseksi ja kohdentamiseksi Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Irlanti) voi asettaa selaimeesi evästeen, joka on voimassa 90 päivää.

TikTok

TikTok (Dublin, Irlanti) voi asettaa selaimeesi enimmillään 13 kuukautta voimassa olevia evästeitä, joita käytetään TikTok-mainonnan seuraamiseen ja kohdentamiseen.

Microsoft

Microsoft (Dublin, Irlanti) voi tallentaa selaimeesi evästeitä, joiden voimassaoloaika voi olla enintään 13 kuukautta. Näitä evästeitä käytetään Bing (Microsoft) -mainosten seuraamiseen ja kohdentamiseen.