Bonusta jokaisesta matkasta!

Matkailun hankaloitumisella on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin

Jopa 77,4 prosenttia matkailun kyselytutkimuksen vastaajista kokee matkailun vaikuttavan merkittävästi heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Yli puolet vastaajista havaitsee matkustusrajoitusten ja -matkustuskieltojen heikentäneen heidän mielialaansa. Matkustamisen hankaloitumisen koettiin pahimmillaan rajoittavan vapautta.