Bonusta jokaisesta matkasta!

Kestävän matkailun ohjeet

Arvostamme kaikkia matkakohteitamme ja pyrimme varmistamaan, että matkailu ei aiheuta haittaa ympäristölle, eläimille tai kulttuureille. Sinä matkailijana voit osallistua tähän tavoitteeseen noudattamalla seuraavia ohjeita kohdemaassasi.