Bonusta jokaisesta matkasta!

Ikärajat

Ikärajat Tallink Siljan laivoilla

Alla olevat ikärajat koskevat yksittäismatkustusta. Nuorisoryhmille (=alle 18-vuotiaiden ryhmät) on erilliset valvojasäännöt.

Huom! alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla, mikäli hän ei matkusta huoltajan seurassa. Ota tarvittaessa yhteyttä myyntipalveluumme.

Ikäraja on 18 vuotta

Kaikilla  laivoilla ja kaikilla matkoilla (risteilyt ja yöreittimatkat)

0-17 –vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Ikäraja 15 vuotta

Päiväreittimatkat ja Päiväristeilyt, kaikki laivat: joka päivä

15-17 -vuotias saa matkustaa:

 • Yksin, jolloin huoltajan* allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

0-14 -vuotias saa matkustaa:

 • Huoltajan* seurassa
 • Huoltajan* valtuuttaman perheenjäsenen** tai huoltajan valtuuttaman yli 25-vuotiaan valvojan*** seurassa, jolloin huoltajan allekirjoittama matkustuslupa on oltava mukana matkalla

Huoltaja*

 • äiti, isä, muu laillinen holhooja
 • on täytettävä kyseisen matkan ikäraja ja oltava täysi-ikäinen
 • yhdellä huoltajalla voi olla enintään 2 valvottavaa omien lastensa lisäksi

Perheenjäsen**

 • isovanhemmat, täti, setä, eno, veli, sisko (oltava vähintään 25-vuotias)
 • yhdellä perheenjäsenellä voi olla enintään 2 valvottavaa
 • alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

Valvoja***

 • on oltava vähintään 25-vuotias
 • Valvojan täytyy täyttää valvojalomake

yhdellä valvojalla voi olla enintään 2 valvottavaa

alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan allekirjoittama matkustuslupa mukana matkalla

HUOM!

 • Jokaisessa hytissä, jossa matkustaa valvottavia, on majoituttava myös yksi valvoja (holhooja*, perheenjäsen** tai valvoja***)
 • Mikäli tarvittava matkustuslupa puuttuu tai matkustajalla ei ole riittävästi ikää, laivayhtiö ei vastaa siitä matkustajalle aiheutuvista lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta
 • Matkan varaaja/matkustaja on itse vastuussa siitä, että tarvittava matkustuslupa on kunnossa
 • Valvoja vastaa alkoholilainsäädännön ja laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta alaikäisen kohdalla sekä alaikäisen aiheuttamista vahingoista laivayhtiölle/hotellille/muille matkustajille/itselleen
 • Matkan varaajan on täytettävä kyseisen matkan ikäraja
 • Kaksi peräkkäistä reittimatkaa katsotaan risteilyksi ja kyseisellä matkalla on täytyttävä risteilyn ikäsääntö
 • Mies- tai naispaikalla matkustavan on kaikilla reiteillä oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt ja lisäksi täytettävä kyseisen matkan ikäraja

Lomakkeet:

Holhoojan kirjalliseen valtuutukseen ja matkustuslupaan käytetään Tallink Siljan omaa lomaketta, jonka voit ladata pdf-dokumenttina ohesta. Matkustuslupa on otettava mukaan matkalle ja esitettävä lähtöselvityksen tai laivan henkilökunnalle pyydettäessä.


Ikärajat Eckerö Linen laivoilla

Hotelli-/Pakettimatkat:

Kaikkien lähtöjen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ainoastaan holhoojan tai tämän kirjallisesti valtuuttaman 25 vuotta täyttäneen valvojan seurassa. HUOM! Enintään 10 alle 18-vuotiasta matkustajaa/valvoja. Lisäksi yli 20 henkilön ryhmissä tulee nimetä yksi koko ryhmästä sitoumuksen tehnyt 25 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö. Lähtöselvitys tarkistaa lupa- ja valvojalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Päiväristeily

Kaikkien lähtöjen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ainoastaan holhoojan tai tämän kirjallisesti valtuuttaman 25 vuotta täyttäneen valvojan seurassa. HUOM! Enintään 10 alle 18-vuotiasta matkustajaa/valvoja. Lisäksi yli 20 henkilön ryhmissä tulee nimetä yksi koko ryhmästä sitoumuksen tehnyt 25 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö. Lähtöselvitys tarkistaa lupa- ja valvojalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Reittimatkat

Edellä mainitut ikärajasäännöt koskevat myös reittimatkustajaa. Lisäksi reittimatkalle voi huoltajan suostumuksella lähteä 16-17-vuotias nuori, jolle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä saattaja sekä lähtö- että määräsatamassa. Lähtöselvitys tarkistaa lupalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.


Ikärajat Viking Linen laivoilla

Viking Grace, risteily:

Viking Grace -risteilyllä ikäraja on 21 vuotta. Alaikäisiä varten ei tarvita matkustuslupalomaketta.

Alle 21-vuotias saa matkustaa:

 • vanhempien, holhoojan kanssa (myös äiti- ja isäpuoli)
 • isovanhempien kanssa
 • vanhempien sisarusten kanssa (täti, setä, eno)

Lasten ja nuorten kaverit mukana matkalla

Kun omat vanhemmat (isä/äiti), holhooja (myös äiti-/isäpuoli) tai isovanhemmat ovat mukana matkalla, yhteensä kolme lasten kaveria saa matkustaa perheen mukana.


St. Peter Line

Mikäli 0-17-vuotias matkustaa muun kuin huoltajan seurassa, tulee hänellä olla koko matkan ajan mukana matkustuslupa.

Valmis pohja matkustuslupaa varten löytyy tästä.